Skola politickih studija u BiH Škola Političkih Studija u BiH

spsbh.ba
spsbh
Skola politickin studija BiH
Škola političkih studija Bosna i Hercegovina
Skola politickin studija BiH
Škola političkih studija Bosna i Hercegovina
spsbh.ba
spsbh
spsbh.ba
spsbh
Skola politickin studija BiH
Škola političkih studija Bosna i Hercegovina
Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom
i političkom životu u Bosni i Hercegovini
SPSBH> Početna strana >
Seminar/Workshop -  descriprion
© Vijeće Evrope u Bosni i Hercegovini
English language
USAID BiH i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program “Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini”. Program je započeo u septembru 2011.godine i trajati će do juna 2013.godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi  što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su  usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:

1) Veća angažovanost žena u političkim procesima; i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera  unutar političkih partija na Općinskim/opštinskim izborima 2012. godine,  te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Brošura PDF latinica
Brošura PDF  ćirilica
English language