ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. REG. SEMINAR

REGIONALNI SEMINAR BUDVA 2009


ŠKOLA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU


TEMA: Samouprava - načela i regionalne perspektive, Budva, 03. - 06.12.2009. godine


Lista učesnika

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.