ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2013


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini, Brčko, 21. - 24.02.2013. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR BJELAŠNICA 2013


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Evropske integracije i usklađivanje sa EU standardima, Bjelašnica, 25. - 28.04.2013. godine

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR PLACE 2013


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Uvod u kompetencije i vještine rukovodstva, Place, 2013. godine

Program seminara

IV. SEMINAR

SEMINAR


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA:

Program seminara

V. SEMINAR

SEMINAR PRŽNO 2013


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Zemlje zapadnog balkana - jučer, danas i sutra, Pržno 19 - 22.09.2013. godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.