ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2017


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratske izborne kulture i uloge mladih političkih lidera


TEMA: Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini, Vlašić, 11. - 14.05.2017. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR JAHORINA 2017


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratske izborne kulture i uloge mladih političkih lidera


TEMA: Evropske integracije i usklađivanje sa EU standardima, Jahorina, 15. - 18.06.2017. godine

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2017


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratske izborne kulture i uloge mladih političkih lidera


TEMA: Jačanje odgovornosti, transparentnosti i vlasti u Bosni i Hercegovini, Neum, 08. - 11.09.2017. godine

Program seminara

IV. SEMINAR

SEMINAR BUDVA 2017


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI I ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE CRNE GORE

Zajednički seminar


TEMA: Jačanje odgovornosti žena i mladih u javnom i političkom životu, Budva, 05. - 08.10.2017. godine

Program seminara

I SEMINAR

ALUMNI SEMINAR VLAŠIĆ 2017


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratske izborne kulture i uloge mladih političkih lidera


TEMA: Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka, Vlašić,  15 - 17.12.2017. godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.