ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2018


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini


TEMA: Populizam i politički dijalog u Bosni i Hercegovini, Vlašić, 26. - 29.04.2018. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR JAHORINA 2018


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Mladi u političkim strankama


TEMA: Evropske integracije i harmonizacija sa evropskim standardima, Jahorina, 17. - 20.05.2018. godine

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2018


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Učešće žena u javnim i političkim poslovima; Opći izbori u Bosni i Hercegovini, Neum, 23. - 26.08. 2018. godine

Program seminara

I. SEMINAR

ALUMNI SEMINAR SARAJEVO 2018


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Mladi u političkim strankama


TEMA: Nova strategija zapadnog Balkana i perspektiva BiH, Sarajevo, 23.04.2018. godine

Program seminara

II. SEMINAR

ALUMNI SEMINAR BANJA LUKA 2018


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Mladi u političkim strankama


TEMA: Izazovi regionalne saradnje zapadnog Balkana , Banja Luka, 28. - 29.06.2018. godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.