ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

VI. SEMINAR

ZAVRŠNI SEMINAR SARAJEVO 2021 (ZA 2020. GODINU)


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 25. - 28.02.2021. godine

Program seminara

I. SEMINAR

SEMINAR SARAJEVO 2021


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Populizam i kultura političkog dijaloga u BiH, Vlašić, 03. - 06.06.2021. godine

Program seminara

ALUMNI

ALUMNI KONFERENCIJA SARAJEVO


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Reforma javne uprave u BiH, Neum, 18. - 20.06.2021. godine

Program seminara

II SEMINAR

SEMINAR SARAJEVO 2021


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Jačanje odgovornosti, transparentnosti i upravljanja u BiH, Neum, 02. - 05.09.2021. godine

Program seminara

III SEMINAR

NACIONALNI SEMINAR SARAJEVO 2021


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE VIJEĆA EVROPE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Političko predstavljanje i izborni sistem u Bosni i Hercegovini, Bijeljina, 21. - 24.10.2021. godine

Program seminara

IV SEMINAR

NACIONALNI SEMINAR SARAJEVO 2021


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE VIJEĆA EVROPE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Bosna i Hercegovina - izazovi Evropskih integracija, Jahorina, 24. - 27.10.2021. godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.