ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE
GENERACIJA 2013
Dušica Savić
Vedran Marijić
Alen Petković
Branka Komad
Tatjana Cvijić
Hilmija Arnautović
Igor Ostojić
Biljana Blaž
Nikola Srebro
Irena Mrnjavac
Vedad Gačanović
Edis Bajić
Aleksandra Dalšašo-Lepir
Nenad Abramović
Edita Miftari
Lana Prlić
Eldin Buljubašić
Marija Milić
Asmir Ćufurović
Mirza Ustamujić
Bojana Dimitrijević
Aleksandra Ana Janković
Mario Mikulić
Zvjezdana Dragović
Adil Šuta
Lejla Mujkanović
Daniela Perić
Irfan Čengić
Miloš Lukić
Lemana Terzimehić
Bojan Radić
Ivana Šimundža
Alen Marijanović
Stanojka Janjić
Tanja Lučić
Bojan Marković
SNSD
NSRZB
SDP
DP
Socialist Party
Party for BiH
SDS
HDZ 1990
PDP
Media
NSRZB
SDA
SNSD
SDS
Independent Candidate
SDP
NGO
Media
SDA
SBB
HDZ
NGO
HDZ
NGO
SDA
SBB
HDZ
SDP
SNSD
SDP
Independent Candidate
Media
NGO
PDP
Council of Ministers of BiH
SNSD
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.