ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE
GENERACIJA 2021
BAKIJA Mirnes
BEŠLIJA Arman
BRKOVIĆ Amil
ĆENANOVIĆ Tarik
ĆUBELA Ivan
DAVIDOVIĆ Nemanja
HAJRIĆ Dinka
IBELJIĆ Anel
IMŠIROVIĆ Ilmana
KOVAČEVIĆ Tibor
KANJSKI Igor
KRATINA Hena
KRNETIĆ Helena
KULENOVIĆ-DELIĆ-REDŽEPAGIĆ Senka
MAHMUTĆEHAJIĆ Ali
MATOŠEVIĆ Tanja
MEMIĆ Mirela
MITROVIĆ Snežana
NEŠKOVIĆ Željana
PAŠIĆ Aida
ROJIĆ Igor
PEJIĆ Ana
PJERANOVIĆ Maja
SIMIĆ Milijana
STANIŠIĆ Miloš
STUPAR Nenad
ŠEHIĆ Muharem
ŠUMAN Ana
TRGIĆ Bojan
VUČKOVIĆ Dragana
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.