ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Zmaja od Bosne 11,
Raiffeisen bank building B
71000 Sarajevo, BiH

KONTAKT
KONTAKT
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Zmaja od Bosne 11,
Raiffeisen bank building B
71000 Sarajevo, BiH

KONTAKT

WORLD FORUM FOR DEMOCRACY


Svijetski forum za demokratiju je skup koji se održava svakog novembra u Strazburu, u Francuskoj, kako bi se raspravljalo o složenim izazovima s kojima se demokratija danas suočava i poticanju demokratskih inovacija. Domaćin Foruma je Vijeće Evrope i okuplja članove civilnog društva, političke lidere i predstavnike poslovnih, akademskih, medijskih i profesionalnih grupa.

Koncept Foruma je da se izazovima demokratije 21. vijeka treba pozabaviti sredstvima 21. vijeka, koristeći moć umrežene komunikacije tei društvene i političke inovacije iz široke sredine. Razmjene koje se odvijaju tokom sastanaka Svjetskog foruma usredotočuju se na stvarne inicijative javnih vlasti ili aktera na lokalnoj razini, koje kritički ispituje interdisciplinarni međunarodni panel. Uvidi prikupljeni tokom sastanaka informišu o radu Savjeta Evrope i njenih partnera u oblasti demokratije i demokratskog upravljanja.

Svjetski forum za demokratiju pokrenut je 2012. godine na inicijativu generalnog sekretara Vijeća Evrope Thorbjørna Jaglanda. Prvo izdanje održano je od 5. do 11. oktobra 2012. godine pod nazivom "Premošćivanje jaza: demokratija između starih modela i novih realnosti".
Izvor wikipedia.org

Program prvog i narednih foruma na kojima su učestvovali polaznici Škole za političke studije Vijeća Evrope u BiH, slijede hronološki u nastavku.

Program foruma
2015


Program seminara
2016

SVJETSKI FORUM ZA DEMOKRATIJU 2017


VIJEĆE EVROPE


TEMA: "Da li je populizam problem?", Strasbourg, 08. - 10.11.2017.godine

U ovom trenutku kada demokratiju potkopava nepoverenje ljudi prema političarima i elitama uopšte, Svjetski forum za demokratiju 2017, koji se održava od 8. do 10. novembra, će se fokusirati na ulogu političkih partija i medija u kontekstu rastućeg populizma.

Godinu dana nakon izbora Donalda Trumpa, ovaj forum će okupiti intelektualce, političare, aktiviste, stručnjake i mlade iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o sljedećim temama:

• Iz demokratije stranaka u demokratiju građana?
• Mediji - prijatelji ili neprijatelji demokratije?
• Da li je populizam problem?

Tri panel diskusije će se održati i na sljedeće teme: "Od laži do činjenica: kako jačati veze između istraživanja, politike i društva u cilju suprotstavljanja populizmu?"; "Šta odgovara na populističku retoriku i akciju protiv migranata?"; i "Ravnopravnost polova i političko osnaživanje žena".

Trinaest "laboratorijskih" sesija, koje će se baviti izazovima iz različitih uglova i predstaviti neke mjere koje su već sprovedene, će doprinijeti  identifikaciji demokratskog odgovora na pitanja pokrenuta tokom Foruma.

Na Forumu će prisustvovati 30 studenata, generacije 2017. godine Škole političkih studija Vijeća/Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine.

Forum organizuje Vijeće/Savjet Evrope, u partnerstvu sa Gradom Strazbur, Regijom Grand Est i Vladom Francuske.

Program foruma
2017


Program foruma
2018


Program foruma
2019

SVJETSKI FORUM ZA DEMOKRATIJU 2020 - OTKAZAN USLIJED PANDEMIJE COVID-19


VIJEĆE EVROPE


PREDVIĐENA TEMA: Predstavljanje inovativnih inicijativa koje imaju za cilj rješavanje problema životne sredine i unapređenje demokratije

SVJETSKI FORUM ZA DEMOKRATIJU 2021


VIJEĆE EVROPE


TEMA: Može li demokratija spasiti životnu sredinu?

Ovogodišnji Svjetski forum demokratije (WFD), deveti po redu, koji organizuje Savjet Evrope, održan je u periodu od  08. - 10. novembra u Strazburu.

Školu savjeta Evrope Bosne i Hercegovine ove godine u Strazburu predstavljalo je pet učesnika.

I pored restriktivnih mjera, uvedenih zbog pandemmije, Forumu su prisustvali mnogi mladi aktivisti, političari, diplomate iz preko 40 zemalja svijeta.

https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home

Program foruma
2019

(WFD) World Forum for Democracy - Democracy : a new hope ?


The students of the School of Political Studies in BiH, Generation 2022, actively participated in the three-day work of the Forum and had additional activities, including a visit to the Court of Human Rights in Strasbourg (ECHR). Democracy as a new hope was the main theme of this year's Forum, as well as all the challenges that follows. Thirty years ago, many people believed that the spread of democracy was as inevitable as it was desirable. Those days are now far behind us. Instead, the public and policy-makers have watched as the spread of democracy has slowed and, by some measures, gone into reverse. Others are determined that democratic decline is neither inevitable nor irreversible. The 10th World Forum for Democracy aimed to get to the heart of what went wrong. Looking for the key reasons that have contributed to democratic decline, answers and ways to address them are discussed, and what kind of democratic future is desirable and possible in the interest of people around the world. At a separate ceremony, the Ambassador of Bosnia and Herzegovina at the mission in Strasbourg, Mr. Ivan Orlić, delivered to the participants of this year's school generation, certificates of completion of the program, signed by the Secretary General of the Council of Europe, Mrs. Marija Burić Pejčinović.

(WFD) Svjetski Forum za Demokraciju - Demokracija: nova nada?


Polaznici Škole za Političke Studije u BiH, Generacija 2022, učestvovali su aktivno u trodnevnom radu Foruma i imali druge aktivnosti, uključujući posjetu Sudu za Ljudska Prava u Strasburu (ECHR). Demokracija kao nova nadaje bila osnovna tema ovogodišnjeg Foruma, kao i svi izazovi koji prate ovu temu. Prije trideset godina, mnogi su ljudi vjerovali da je širenje demokracije jednako neizbježno koliko i poželjno. Ti su dani sada daleko iza nas. Umjesto toga, javnost i kreatori politike promatrali su kako se širenje demokracije usporava i, prema nekim mjerama, ide unazad. Mnogi se pitaju hoće li preživjeti. Drugi su odlučni da demokratski pad nije ni neizbježan ni nepovratan. Deseti Svjetski forum za demokraciju je imao za cilj doći do srži i dati odgovore na pitanje što je pošlo po zlu. Tražeći ključne razloge koji su doprinjeli demokratskom padu, razmotrani su odgovori i načini kako bi se oni mogli riješiti i istražiti kakva je demokratska budućnost poželjna i moguća u interesu ljudi diljem svijeta Na zasebnoj ceremoniji, Ambasador Bosne i Hercegovine pri misiji u Strazburu, gospodin Ivan Orliću polaznicima ovogodišnje generavcije škole je uručio certifikate o završenom programu, potpisane od strane Generelne tajnice Vijeća Evrope, gospođe Marije Burić Pejčinović.
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.