ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR BRČKO 2010


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Izbori i izborni procesi u Bosni i Hercegovini , Brčko, 25. - 28.02.2010. godine

Program seminara

II. SEMINAR

REGIONALNI SEMINAR SARAJEVO 2010


NAMJENJEN ZVANIČNICIMA LOKALNIH VLASTI


TEMA: Uvod u kompetencije liderstva i menadžmenta, Sarajevo, 19. - 21.03.2010. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR BJELAŠNICA 2010


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Izbori: Političke stranke, programi i kampanje, Bjelašnica, 15. - 18.04.2010. godine

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2010


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Demokratizacija političkih stranaka u BiH, Neum, 10. - 13.06.2010. godine

Program seminara

IV. SEMINAR

SEMINAR SARAJEVO 2010


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Opći izbori 2010 - analiza i preliminarni zaključci, Ilidža, 28. - 31.10.2010. godine

Program seminara

I. REG. SEMINAR

REGIONALNI SEMINAR BUDVA 2010


ŠKOLA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU


TEMA: Zaštita ljudskih prava na zapadnom Balkanu - između obaveze i neophodnosti, Budva - Bečići,
09. - 11.04.2010. godine

Program seminara

II. REG. SEMINAR

REGIONALNI SEMINAR ZADAR 2010


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Europeizacija nacionalnih politika: Uvod u analizu politika, IMPACT Centar, Zadar, 21. - 23.05.2010. godineLista učesnika i predavača

Program seminara

III. REG. SEMINAR

REGIONALNI SEMINAR SISAK 2010


ŠKOLA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU


TEMA: Stvarnosti i perspektive za međuopćinsku saradnju (IMC), Sisak, 21. - 24.10.2010. godine

Program seminara

GODIŠNJI
PROG.

STRASBOURG 2010


PETI LJETNJI UNIVERZITET ZA DEMOKRATIJU


TEMA: Kriza vodstva, Palais de l'Europe, Strasbourg, 28.06. - 02.07.2010. godineProgram i učesnici

Program
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.