ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE
 

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2012 - GRUPA 1


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini, Vlašić, 02. - 05.02.2012. godine

Program seminara

SEMINAR VLAŠIĆ 2012 - GRUPA 2


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini, Vlašić, 24. - 27.02.2012. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR ILIDŽA 2012 - GRUPA 1


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Uvod u kompetencije i vještine rukovodstva, Ilidža, 23. - 26.03.2012. godine

Program seminara

SEMINAR ILIDŽA 2012 - GRUPA 2


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Uvod u kompetencije i vještine rukovodstva, Ilidža, 29.03. - 01.04.2012. godine

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2012 - GRUPA 1


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Izbori u Bosni i Hercegovini - izazovi i opstrukcije, Neum, 31.05. - 03.06.2012. godine

Program seminara

SEMINAR NEUM 2012 - GRUPA 2


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Izbori u Bosni i Hercegovini - izazovi i opstrukcije, Neum, 21.06. - 24.06.2012. godine

Program seminara

IV. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2012 - GRUPA 1


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Bosna i Hercegovina - lokalne vlasti i izbori, Neum, 23. - 26.08.2012. godine

Program seminara

SEMINAR NEUM 2012 - GRUPA 2


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Bosna i Hercegovina - lokalne vlasti i izbori, Neum, 30.08.- 02.09.2012. godine

Program seminara

V. SEMINAR


Program seminara

 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.