ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2014


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini, Vlašić 27.02. - 02.03.2014. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR JAHORINA 2014


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Izbori u Bosni i Hercegovini - izazovi i mogićnosti, Jahorina, 10. - 13.04.2014. godine

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2014


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Uvod u kompetencije i vještine rukovodstva, Neum, 26. - 29.06.2014. godine

Program seminara

IV. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2014


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, Neum, 25. - 28.09.2014. godine

Program seminara

V. SEMINAR

SEMINAR SARAJEVO 2014


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


TEMA: Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u procesu demokratizacije, Sarajevo, 24. - 26.10.2014. godine

Program seminara

I. SEMINAR

ALUMNI SEMINAR SARAJEVO 2014


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - SASTANAK ČLANOVA ALUMNI MREŽE


TEMA: Jačanje žena u političkim procesima: Analiza postojećih uslova i zagovaranje prema većem predstavljanju žena u vladinim institucijama i tijelima političkih stranaka u BiH “, Neum, 13 - 15.06.2014. godine

Program seminara

II. SEMINAR

ALUMNI SEMINAR VLAŠIĆ 2014


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - SASTANAK ČLANOVA ALUMNI MREŽE


TEMA: Jačanje žena u političkim procesima: Analiza postojećih uslova i zagovaranje prema većem predstavljanju žena u vladinim institucijama i tijelima političkih stranaka u BiH “, Vlašić, 13. - 16.03.2014. godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.