ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2016


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratske izborne kulture i uloge mladih političkih lidera


TEMA: Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini, Vlašić, 07. - 10.04.2016. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR 2016


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI -

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2016


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratske izborne kulture i uloge mladih političkih lidera


TEMA: Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, Neum, 01. - 04.09.2016. godine

Program seminara

I. SEMINAR

ALUMNI SEMINAR JAHORINA 2016


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI I ŠKOLA DEMOKRATSKOG RUKOVOĐENJA

Zajednički seminar


TEMA: Izazovi evropeizacije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, Jahorina, 15. - 18.12.2016. godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.