ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2019


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i uloga mladih lidera


TEMA: Populizam i kultura političkog dijaloga u Bosni i Hercegovini, Vlašić, 28.02. - 03.03.2019. godine

Program seminara

I. SEMINAR

ALUMNI SEMINAR NEUM 2019


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i uloga mladih lidera


TEMA: Evropske integracije i usklađivanje sa EU standardima, Neum, 28. - 31.03.2019. godine

Program seminara

II. SEMINAR

SEMINAR JAHORINA 2019


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i uloga mladih lidera


TEMA: Evropske integracije i usklađivanje sa EU standardima, Jahorina, 02. - 05.05.2019. godine

Program seminara

III. SEMINAR

SEMINAR NEUM 2019


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i uloga mladih lidera


TEMA: Jačanje odgovornosti, transparentnosti i vlasti u Bosni i Hercegovini, Neum, 15. - 18.06.2019. godine

Program seminara

VI. SEMINAR

SEMINAR MEĐUGORIJE 2019


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i uloga mladih lidera


TEMA: Politička reprezentacija i reforma izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovinu, Međugorije, 19. - 22.09.2019. godine

Program seminara

ALUMNI

ALUMNI KONFERENCIJA SARAJEVO


ŠKOLA POLITIČKIH STUDIJA VIJEĆA EVROPE U BOSNI I HERCEGOVINITEMA: Izborna reforma zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 14. - 16.12.2019. godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.