ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

I. SEMINAR

SEMINAR VLAŠIĆ 2020


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i uloga mladih lidera


TEMA: Populizam i kultura političkog dijaloga u Bosni i Hercegovini, Vlašić 12.-15.03.2020. godine

Program seminara

II. SEMINAR

REGIONALNI SEMINAR NEUM 2020


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Godišnji program 2020

TEMA: Jačanje odgovornosti, transparentnosti i javne uprave u Bosni i Hercegovini“, Neum, 12. - 15.03.2020.
godine

Program seminara

III. SEMINAR

REGIONALNI SEMINAR NEUM 2020


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Godišnji program 2020

TEMA: "Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini“, Neum, 10. - 13.09.2020.
godine

Program seminara

ALUMNI

ALUMNI KONFERENCIJA 2020


ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - Godišnji program 2020

TEMA: "Mediji u Bosni i Hercegovini“, Jahorina, 24. - 27.09.2020.
godine

Program seminara
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.