ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

II. SEMINAR

NACIONALNI SEMINAR


2. Nacionalni seminar Skole za Politicke studije Vijeca Evriope u BiH je odrzan na Jahorini u periodu 5-8 Maja 2022

Program seminara

III. SEMINAR

NACIONALNI SEMINAR


3. Nacionalni seminar Skole za Politicke studije Vijeca Evrope u B&H je odrzan u Neumu, u periodu 9-12 Juna 2022

Program seminara

IV. SEMINAR

NACIONALNI SEMINAR


Nacionalni seminar Škole za Političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini pod nazivom “EUROPEAN PERSPECTIVE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND REFORM PROCESSES “, održan je 22-25 Septembra u Neumu
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.