ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Zmaja od Bosne 11,
Raiffeisen bank building B
71000 Sarajevo, BiH

KONTAKT
KONTAKT
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Zmaja od Bosne 11,
Raiffeisen bank building B
71000 Sarajevo, BiH

KONTAKT

2009 - 2019

ALUMNI GENERACIJE ŠKOLE ZA POLITIČKE STUDIJE VIJEĆA EVROPE U BIHGeneracija 2009


Generacija 2010


Generacija 2011


Generacija 2012


Generacija 2013


Generacija 2014

Generacija 2015

Generacija 2016

Generacija 2017

Generacija 2018

Generacija 2019

Generacija 2020

Generacija 2021

2014

ALUMNI SEMINAR SARAJEVO

Jačanje žena u političkim procesima: Analiza postojećih uslova i zagovaranje prema većem predstavljanju žena u vladinim institucijama i tijelima političkih stranaka u BiH 

Sarajevo, 24. - 26.10.2014. godine

Program seminara

2014

ALUMNI SEMINAR VLAŠIĆ

ačanje žena u političkim procesima: Analiza postojećih uslova i zagovaranje prema većem predstavljanju žena u vladinim institucijama i tijelima političkih stranaka u BiH

Vlašić, 13. - 16.03.2014. godine

Program seminara

2015

ALUMNI SEMINAR BERLIN

U potrazi za izgubljenim univerzalizmom

Berlin, 28. - 29.10.2015. godine

Program seminara

2016

ALUMNI SEMINAR JAHORINA 2016


Izazovi evropeizacije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Jahorina, 15. - 18.12.2016. godine

Program seminara

2017

SEMINAR VLAŠIĆ 2017


Jačanje demokratskih standarda unutar političkih stranaka

Vlašić,  15 - 17.12.2017. godine

Program seminara

ALUMNI SEMINAR SARAJEVO I.

Nova strategija zapadnog Balkana i perspektiva BiH

Sarajevo, 23.04.2018. godine


Program seminara

2018

ALUMNI SEMINAR BANJA LUKA II.

Izazovi regionalne saradnje zapadnog Balkana

Banja Luka, 28. - 29.06.2018. godine


Program seminara

2019

ALUMNI SEMINAR NEUM 2019


Evropske integracije i usklađivanje sa EU standardima

Neum, 28. - 31.03.2019. godine


Program seminara

SEMINARI


2020

ALUMNI SEMINAR JAHORINA 2020


Mediji u Bosnii Hercegovini

Jahorina, 24. - 27.09.2020.godine


Program seminara

2021

SEMINAR JAHORINA 2021


Bosna i Hercegovina - izazovi Evropskih integracija

Jahorina, 24. - 27.10.2021. godine

Program seminara

2021

ALUMNI SEMINAR NEUM 2021


Reforma javne uprave jedan je od strateški bitnih transformacijskih procesa u Bosni i Hercegovini koji tokom 17 godina trajanja nije donio očekivane rezultate niti adekvatne ishode. Bez reforme javne uprave nema nastavka eurounijskih integracija – jednako kao što eurounijske integracije može provoditi isključivo reformirana, profesionalna i depolitizirana javna uprava Ovo je bio jedan od trazloga zbog kojih je Mreza Aluknista skole za politicke studije odlucila ovoj temi posvetiti vise paznje. Konferencija pod nazivom "Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini" odrzana je u Neumu, u periodu 1a -20 June 2021, uz ucesce Alumnista skole, predstavnika razlicitih institucija iz oblasti javne uprave i eksperata

Program seminara

2022

ALUMNI SEMINAR NEUM 2022


Konferencija mreže Alumnista Skole za politicke studije u B&H, na temu “BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INDEPENDENT JUDICIARY”, je odrzana u Neumu, u periodu 19-22 Maja 2022. Pored Alumnista skole, na konferenciji su aktivno ucesce uzeli i clanovi "Privremnmene Istrazne komisije predstavnickog doma PSBIH a utvrdjivanja stanja u pravosudju u B&H

Program seminara

2022

SEMINAR SARAJEVO 2022


U Subotu 15 Januara 2022 godine, u Sarajevu, Hoteje odrzana promociju dokumenta „JAVNA UPRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI – REFORMOM DO MODERNOG SISTEMA“ (Policy Brief), u čijoj izradi su učestvovali alumnisti Škole za političke studije Vijeća Evrope, eksperti, predstavnici ureda koordinatora za Javnu upravu BiH, poslanici u Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta FBiH, Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici drugih institucija i nevladinog sektora. Ideja kojom smo se vodili tokom izrade ovog Policy brief-a bila je da međusobni dijalog politike i struke, koji njegujemo unutar škole i Alumni asocijacije Škole za političke studije Vijeća Evrope pretočimo i u pisani dokument kojim bi napravili presjek sadašnjeg stanja u oblasti javne uprave i zajednički usaglasiti i kreirati preporuke za poboljšanje zakonskog okvira i reforme. Reforma javne uprave je jedan od 14 kriterija iz mišljenja Evropske komisije za nastavak Evropskih integracija i dobijanje statusa kandidata, tako da će dokument predstavljati važan doprinos i poticaj nastavku reformskih i integracijskih procesa

Program seminara

2022

“IMPORTANCE OF STRONG INSTITUTIONS” – working visit to Oslo


Within the program activities, the School of Political Studies in Bosnia and Herzegovina organized a working visit to Oslo - Norway, for the group of MPs, members of the Alumni network, in period in period 24-27 October 2022. The overall program, titled “Importance of strong institutions”, includes number of high-level meetings, including meetengs in Parliament of Norway with the Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs, Norwegian Parliament members of Delegation to OSCE PA and the Meeting with the Chair of the Delegation to PACE and member of SC on Foreign Affairs and Defense. An interesting meeting on actual security and oweral situation was held with the State Secretay and Director of Section for South East Europe of the Ministry of Foreign Affair of Norway. Visit to the City Hall and meeting with the Mayor of Oslo, live discusssion with the the Norwegian Union of Journalists and Human Rights Foundation were the additional and usefull meetings that helps our delegation to increase their knowladge about the Norwegian society and functioning of their institution. Alumni members also met with the B&H Ambasador and group of diaspora, very active citizens of B&H living in Norwey who maintai strong ties with the homeland

“IMPORTANCE OF STRONG INSTITUTIONS” – radna posjeta Oslu


U okviru programskih aktivnosti, Škola za Političke Studije u B&H je orfganizirala radnu posjeu u Oslo, Norveška, za grupu poslanika koji su članovi mreže Alumnista škole za političke studije Vijeća Evrope, u periodu 24-27 Oktobra 2022. Cjelokupni program pod nazivom “Važnost snažnih institucija” uje uključio niz sastanaka na visokom nivou, uključujući sastanke u Norveškom parlamentu sa Stalnom komisijom za nadzor i ustavna pitanja, članovima izaslanstva Norveškog parlamenta u Parlamentarnoj skupštini OESS-a i sastanak s predsjedavajućim izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evropew i Vijeća za vanjske poslove i obranu. S državnim sekretarom i rdirektoricom Odjela za jugoistočnu Europu Ministarstva vanjskih poslova Norveške, održan je zanimljiv sastanak o aktualnoj sigurnosni ukupnoj situaciji. Posjet Gradskoj vijećnici i susret s gradonačelnicom Osla, intezivni razgovori sa Norveškim sindikatom novinara i Fondacijom za ljudska prava, bili su dodatni korisni sastanci koji su pomogli unaprijedjenju znanje o Norveškom društvu i funkcioniranju njihovih institucija. Članovi Alumni mreže su se susreli i sa BiH ambasadorom u Norveškoj i grupom predsatvnika dijaspore, aktivnih građana BiH koji žive u Norveškoj i koji održavaju jake veze s domovinom
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.