ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE
FONDACIJA   ALUMNISTA  VIJEĆA  EVROPE

ŠKOLA ZA POLITIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


Škola za političke studije (Alumni fondacija Vijeća Evrope u BiH) je jedan od jedinstvenih programa u BiH koji kontinuirano podržavaju razvoj demokratskog upravljanja u Bosni i Hercegovini stvaranjem nove generacije obrazovanih građanskih i političkih lidera. lideri sa različitim političkim stavovima i iskustvom, aktivisti civilnog društva, državni službenici i medijski profesionalci sa godišnjim kvalitetnim obrazovanjem i pristupom evropskim standardima za demokratsku kulturu, ljudska prava i vladavinu prava.

Škola je zadržala visok nivo sposobnosti da pruži kvalitetnu obuku novim demokratskim liderima kako bi povećala svoje razumijevanje demokratskih vrijednosti, čime ih je osnažila da vode promjenu prema istinskom demokratskom upravljanju u BiH. Škola se fokusirala na izgradnju dijaloga unutar i između političkih stranaka, kao i na poboljšanju komunikacije, vođstva i političke svijesti svojih žena i mladih članova, a koje su također usmjerene na nedovoljno zastupljene i manjinske grupe.
Godišnji program škole sastoji se od tri do pet nacionalnih seminara. Pored godišnjih programskih aktivnosti, škola održava sastanke i seminare članova Alumni-a i objavljuje Policy Brief's koji doprinose demokratskim reformama u svakodnevnoj političkoj praksi.
Mreža Školskih alumnija, koja broji više od 400 članova, osnažuje dugoročni pozitivan uticaj Škole na demokratske procese u Bosni i Hercegovini. Budući da mnogi od stalno rastućeg broja Školskih bivših učenika postižu visoku poziciju, oni su u poziciji da djeluju kao čuvari i multiplikatori vrijednosti koje Vijeće Evrope i Škola promiču i štite demokratske vrijednosti.
OSNOVANA 2003. GODINE, ŠKOLA ZA POLITIČKIE STUDIJE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU IMA ZA CILJ KONKRETNO PODRŽATI DEMOKRATSKE IDEJE I VRIJEDNOSTI, KAO I RAZVITI ALATKE ZA DJELOVANJE. POSVEĆENOST DEMOKRATIJI, LJUDSKIM PRAVIMA, TOLERANCIJI I POŠTOVANJU VLADAVINE PRAVA (TJ. DOBRO UPRAVLJANJE) SU GLAVNE VRIJEDNOSTI KOJE ŠKOLA PODSTIČE.


"Ratni događaji u devedesetima su najdrastičniji način kršenja ljudskih prava i demokratije uopšte na teritoriji bivše Jugoslavije, a posebno u Bosni i Hercegovini. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, više nego ikada, potreba za zakonitom državom, afirmacija i zaštita ljudskih prava i demokratizacija društva bila je očigledna, čast mi je biti dio jedinstvenog programa kao što je Škola političkih studija, koja je postala korisna alatka i jedna od rijetkih platformi za dijalog unutar podijeljeno društvo, inspirira demokratske ideje i predanost ljudskim pravima, toleranciji i dijalogu, a od mladih lidera traži da preuzmu odgovornost slijedeći demokratske vrijednosti i primjenjujući suvremene demokratske modele prava. nova generacija za bolju budućnost Bosne i Hercegovine “. - Esad Mavrić, Direktor

DIREKTOR FONDACIJE

Esad Mavrić

Esad Mavrić je direktor od maja 2018. godine. U periodu od 1992. do 2001. godine radio je kao novinar za različite međunarodne organizacije, uključujući i period rata u Bosni i Hercegovini. Od 2001. do 2011. godine bio je izvršni sekretar Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, koordinirajući različite aktivnosti i obaveze vezane za pred-pristupanje BiH Vijeću Evrope i programe koji se odnose na obaveze nakon pristupanja. Od 2011. do 2018. godine, kao projektni menadžer, bio je zadužen za niz programa vezanih za demokratizaciju zemlje, bavljenje projektom vezanim za izbore, jačanje položaja mladih, žena i nedovoljno zastupljenih manjinskih grupa.

UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora Fondacije

SAVJETODAVNI ODBOR

Članovi Savjetodavnog odbora Fondacije
 


Škola za političke studije Bosne i Hercegovine
Alumni fondacija Vijeća Evrope
Muse Ćazima Ćatića 12
71000 Sarajevo


Ured u Sarajevu

Tel.: +387 33 264 360 + ext 101
  Email info @ spsbh.ba


                                                                
 

Copyright © 2019   www.spsbh.ba   All Rights Reserved.